ÄIDINKIELENÄ MONIKIELISYYS

Πρωτοβουλία πολιτών για την καθιέρωση περισσότερων από μία μητρικών γλωσσών

Γενική επισκόπηση

Η Φινλανδία είναι μια πολύγλωσση χώρα, αλλά επίσημα το κάθε άτομο μπορεί να έχει μόνο μία καταχωρημένη μητρική γλώσσα. Η καταχώριση περισσότερων από μία μητρικών γλωσσών θα επέτρεπε το σχεδιασμό καλύτερων πολύγλωσσων υπηρεσιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση. Θα έδινε επίσης μια καλύτερη εικόνα του ποιες γλώσσες μιλούνται στη Φινλανδία, θα προωθούσε την ισότητα μεταξύ των γλωσσών που μιλούνται στην οικογένεια και θα έδινε μια καλύτερη εικόνα της γλωσσικής ταυτότητας των ατόμων.

Η δυνατότητα καταχώρησης περισσότερων από μία μητρικών γλωσσών θα σήμαινε επίσης ότι οι γονείς πολύγλωσσων παιδιών δε θα χρειάζεται να επιλέγουν μια γλώσσα εις βάρος των άλλων και τα παιδιά θα μπορούν να διατηρήσουν μία καλύτερη σύνδεση με τη γλώσσα και την πολιτισμική κληρονομιά και των δύο γονιών. Πολύγλωσσοι ενήλικες θα μπορούν επίσης να έχουν περισσότερες από μία καταχωρημένη μητρική γλώσσα, πράγμα που θα συμβάλει στη βελτίωση της αίσθησης της ταυτότητάς τους και της σύνδεσής τους με τη δική τους κουλτούρα.

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει συστήσει να είναι δυνατή η καταχώρηση περισσότερων από μία μητρικών γλωσσών στη Φινλανδία. Η Επιτροπή έχει επίσης συστήσει η επιλογή αυτής της γλώσσας να βασίζεται στην προσωπική επιλογή του κάθε ατόμου.

Το Σύστημα Πληροφόρησης Πληθυσμού δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με άλλες γλώσσες που ομιλεί ένα άτομο, όπως η γλώσσα του σπιτιού ή άλλες γλώσσες που έχει μάθει. Είναι παραπλανητικό το να λαμβάνονται δεδομένα από το μητρώο αν τα δεδομένα δεν αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους. Η πολυγλωσσία γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη και είναι καιρός να αλλάξουμε το παρωχημένο σύστημα ώστε να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τον πληθυσμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

MITÄ TÄMÄ ALOITE EDISTÄÄ?

USEAMMAN ÄIDINKIELEN REKISTERÖIMINEN

Äidinkieli / kotikieli / ensikieli on tärkeä osa identiteettiä ja kulttuuria. Jos henkilö voi rekisteröidä useamman kuin yhden kielen, hänen identiteettinsä on paremmin edustettuna väestötietojärjestelmässä.

MONIKIELISYYS

Suomi on jo monikielinen maa, jossa on kaksi virallista kieltä, mutta sen asukkaat eivät voi olla virallisesti kaksikielisiä. Tämä aloite tekisi monikielisyydestä virallista ja vahvistaisi monikielisten ihmisten identiteettiä.

TASA-ARVO JA KIELELLISET OIKEUDET

Tämä aloite edistää perheessä puhuttujen kielten tasa-arvoa. Monikielinen Suomi helpottaa äidinkielen opetuksen suunnittelua ja ennakoi tulevaisuuden tarpeita. Se auttaa myös siinä, että monikielisten suomalaisten ei tarvitse todistaa suomen kielen taitoaan

"Mielestäni olisi erittäin tärkeää että lapseni monikielisyys tiedostettaisiin, se on tärkeä osa hänen kehittyvää identiteettiään, haluan että hän kokee kaikki kielensä tasavertaisesti omakseen, että hänellä on oikeus kieliinsä. Haluan myös että hän näkyy tilastotiedoissa, että hänelle tarjotaan palveluita jotka tukevat hänen kieliään jos niihin on mahdollisuus, miten olemassa oleva tuki ja palvelut löytävät hänet jos hänen kieliään ei tiedoteta virallisesti."

-kyselyyn vastaaja

"Tämä antaisi oikeamman kuvan kielitaidosta. Näkisin, että tämä lisäisi myös yhteiskunnan ymmärrystä monikielisyydestä. Nyt kielet jäävät piiloon eikä tiedetä kuinka paljon monikielisiä ihmisiä Suomessa on. Näkisin, että tämä auttaisi myös kielellisten oikeuksien toteutumista ja suunnittelua esim. oman äidinkielen opinnot."

-kyselyn vastaaja

woman sitting on grass while facing boy in brown hat
woman sitting on grass while facing boy in brown hat

Ακολουθήστε μας στα social media

OTA YHTEYTTÄ

Kysymyksiä?

Haluatko tietää lisää?

Oletko kiinnostunut tukemaan meitä?

Aloitetta tukemassa

Familia ry

Adoptioperheet ry

Oman äidinkielen opettajat ry

Mixed Finns ry

Kulttuurikeskus Ninho ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Suomen somalialaisten liitto

Viittovat perheet ry

Kuurojen Liitto ry

Fem-R

Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry

Väestöliitto

Mothers in Business ry

Moniheli ry

Suomi-Venäjä-seura

FINN-MAMU

Monikulttuurinen

yhdistys ry