Selvitykset ja raportit

Emme ole ainoita, jotka ovat sitä mieltä, että ihmisten pitäisi voida rekisteröidä useampi kuin yksi äidinkieli. Lue, mitä asiantuntijoilla on sanottavaa!

Selvitykset:

Usean kielen merkitseminen väestötietojärjestelmään – Oikeusministeriö 2020

"Erityisesti kaksi- tai monikielisten henkilöiden osalta väestötietoihin merkitty kieli ei anna oikeaa kuvaa henkilön osaamisesta ja hänen käyttämistään kielistä.”

Kaikille perheissä puhutuille kielille tulisi saada virallinen status – Tanja Del Angel, Helsingin Sanomat 16.5.2019

“Vieraskieliseksi rekisteröity mutta suomea äidinkielenomaisesti puhuva lapsi voi esimerkiksi joutua suomi toisena kielenä -opetukseen tai todistamaan suomen kielen taitonsa muulla tavoin myöhemmin elämässään. Toisaalta lapsi ei välttämättä saa oman äidinkielen opetusta toisen vanhempansa kielellä, jos se ei ole hänen rekisteröity äidinkielensä.”

Äidinkielen rekisteröinnillä on monta funktiota – Lukijan mielipide, Helsingin Sanomat 6.5.2019

“Ihmisen identiteetti voi kattaa useamman kielen, ja muun muassa tästä syystä monet tahot ovat toivoneet mahdollisuutta merkitä useampi kieli väestötietojärjestelmään. Hallituksen kielikertomuksessa 2017 todetaan, että asiaa tulisi selvittää.”

Artikkelit ja mielipidekirjoitukset:

Monikielisyys lisääntyy, vaikka tilastot eivät sitä aina tunnista – Pääkirjoitus, Helsingin Sanomat 29.4.2019

"Kaksikielisissä perheissä lapset oppivat usein kaksikielisiksi. Joissakin perheissä puhutaan kolmeakin kieltä sujuvasti. Kielitilasto ei kuitenkaan tunnista tätä. Kielilaki edellyttää jatkossakin äidinkielen rekisteröimistä, mutta tilastointia voi kehittää. Valtioneuvoston kielikertomuksessa on jo esitetty, että Suomessa asuvilla olisi mahdollisuus ilmoittaa rekisteritietoihinsa useampi kuin yksi kieli, esimerkiksi toinen äidinkieli tai kotikieli."

Podcastit:

YHDESSÄ MAAILMASSA -PODCAST Jakso 2:

Useamman kuin yhden äidinkielen rekisteröinti Suomessa: haasteita, mahdollisuuksia ja oivalluksia! Tanja del Angel kertoo mistä useamman äidinkielen rekisteröinnissä on kyse ja miksi se on merkityksellistä kahden kulttuurin perheille. Podcastissa käsitellään myös miten useamman äidinkielen rekisteröinti on kehittynyt viime vuosina ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä voisi olla monikielisemmän Suomen rakentamiseen.

Kielipoliittinen ohjelma: Valtioneuvoston periaatepäätös – Valtioneuvosto 2022

"Tämä on ensimmäinen kokonaisvaltainen kielipoliittinen ohjelma, jossa tarkastellaan muiden kuin kansalliskielten asemaa Suomessa

Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta
- Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

"Kansallinen kielikoulutuspolitiikka kaipaa selkeyttämistä niin, että keskeisenä tavoitteena on suomalaisten kielitaidon, maan kielellisen monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden vahvistaminen.

All Points North: Finland's Finnish Problem (julkaistu 2.2.2023) - VAIN ENGLANNIKSI:

Jaksoa varten haastateltiin Familian toiminnanjohtajaa Elina Helmasta. Keskustellaan S2-luokista ja kaikkien kielten rekisteröinnin tärkeydestä.

"How do Finnish kids end up in Finnish classes for foreigners? The show also explores efforts to allow people to officially have more than one mother tongue. We also head to the cinema to find out what’s new at the DocPoint documentary film festival."