TARINAT

Kysyimme ihmisiltä, mitä heille tarkoittaisi, jos he voisivat rekisteröidä useamman kuin yhden äidinkielen.

Onko sinulla oma tarinasi kerrottavana? Ota meihin yhteyttä!

"Mielestäni olisi erittäin tärkeää että lapseni monikielisyys tiedostettaisiin, se on tärkeä osa hänen kehittyvää identiteettiään, haluan että hän kokee kaikki kielensä tasavertaisesti omakseen, että hänellä on oikeus kieliinsä. Haluan myös että hän näkyy tilastotiedoissa, että hänelle tarjotaan palveluita jotka tukevat hänen kieliään jos niihin on mahdollisuus, miten olemassa oleva tuki ja palvelut löytävät hänet jos hänen kieliään ei tiedoteta virallisesti."

-kyselyyn vastaaja

"Tämä antaisi oikeamman kuvan kielitaidosta. Näkisin, että tämä lisäisi myös yhteiskunnan ymmärrystä monikielisyydestä. Nyt kielet jäävät piiloon eikä tiedetä kuinka paljon monikielisiä ihmisiä Suomessa on. Näkisin, että tämä auttaisi myös kielellisten oikeuksien toteutumista ja suunnittelua esim. oman äidinkielen opinnot."

-kyselyn vastaaja

woman sitting on grass while facing boy in brown hat
woman sitting on grass while facing boy in brown hat

"Tilastollisesti olisi hyvä että kielet tulisi rekisteröityä. Joihinkin palveluihin olisi oikeus myös toisella kielellä. Esim lasten kohdalla olisi hyvä että heillä olisi oikeus saada opetusta myös toisella äidinkielellä jotta kieli identifioituisi vahvasti lapselle. Esim tyttäreni suomi/ruotsi/arabia kielikombossa olisi hienoa että opetusta saisi arabiassa jotta hän oppisi esim kirjoittamaan ja lukemaan toista äidinkieltään."

-kyselyn vastaaja

girl in pink sweatshirt
girl in pink sweatshirt

"Tulevaisuudessa suuri merkitys lapsen identiteetin kehitykseen ja vahvistaisi isän ja lapsen suhdetta, kun toinenkin kotikieli otetaan virallisesti huomioon."

-kyselyn vastaaja

"Ei olisi pakko identifioitua vain yhden kielen kautta esim. suomalaiseksi, vaan aidosti arvostaa monikulttuurista taustaa ja sen pohjalta rakentaa omaa identiteettiä."

-kyselyn vastaaja

woman holding boy during daytime
woman holding boy during daytime