ÄIDINKIELENÄ MONIKIELISYYS

Iniciativa ciudadana para el registro de múltiples lenguas maternas

Samenvatting

Finland is een meertalig land, maar officieel kan je maar één moedertaal registreren. Het kunnen aangeven van meerdere moedertalen zou ervoor zorgen dat betere meertalige diensten kunnen worden opgezet, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. Dit zou ook een beter beeld geven van welke talen in Finland worden gesproken, bevordert gelijkheid voor de talen die binnen een gezin worden gebruikt en geeft een beter beeld van de taalkundige identiteit van individuen.

Finland is een meertalig land, maar officieel kan je maar één moedertaal registreren. Het kunnen aangeven van meerdere moedertalen zou ervoor zorgen dat betere meertalige diensten kunnen worden opgezet, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. Dit zou ook een beter beeld geven van welke talen in Finland worden gesproken, bevordert gelijkheid voor de talen die binnen een gezin worden gebruikt en geeft een beter beeld van de taalkundige identiteit van individuen.

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft aanbevolen dat het mogelijk moet zijn om meer dan één moedertaal in Finland te kunnen registreren. Het Comité heeft ook aanbevolen dat de taalkeuze je eigen keuze moet zijn.

Het Bevolking Informatie Systeem bevat geen andere talen gesproken door een individu, zoals een thuistaal of andere aangeleerde talen. Het is misleidend om gegevens uit het systeem op te vragen als dit de personen niet juist representeert. Meertaligheid komt steeds meer voor, en het is tijd om het verouderde systeem aan te passen zodat het de bevolking nauwkeurig weergeeft.

Lees mer:

MITÄ TÄMÄ ALOITE EDISTÄÄ?

USEAMMAN ÄIDINKIELEN REKISTERÖIMINEN

Äidinkieli / kotikieli / ensikieli on tärkeä osa identiteettiä ja kulttuuria. Jos henkilö voi rekisteröidä useamman kuin yhden kielen, hänen identiteettinsä on paremmin edustettuna väestötietojärjestelmässä.

MONIKIELISYYS

Suomi on jo monikielinen maa, jossa on kaksi virallista kieltä, mutta sen asukkaat eivät voi olla virallisesti kaksikielisiä. Tämä aloite tekisi monikielisyydestä virallista ja vahvistaisi monikielisten ihmisten identiteettiä.

TASA-ARVO JA KIELELLISET OIKEUDET

Tämä aloite edistää perheessä puhuttujen kielten tasa-arvoa. Monikielinen Suomi helpottaa äidinkielen opetuksen suunnittelua ja ennakoi tulevaisuuden tarpeita. Se auttaa myös siinä, että monikielisten suomalaisten ei tarvitse todistaa suomen kielen taitoaan

"Mielestäni olisi erittäin tärkeää että lapseni monikielisyys tiedostettaisiin, se on tärkeä osa hänen kehittyvää identiteettiään, haluan että hän kokee kaikki kielensä tasavertaisesti omakseen, että hänellä on oikeus kieliinsä. Haluan myös että hän näkyy tilastotiedoissa, että hänelle tarjotaan palveluita jotka tukevat hänen kieliään jos niihin on mahdollisuus, miten olemassa oleva tuki ja palvelut löytävät hänet jos hänen kieliään ei tiedoteta virallisesti."

-kyselyyn vastaaja

"Tämä antaisi oikeamman kuvan kielitaidosta. Näkisin, että tämä lisäisi myös yhteiskunnan ymmärrystä monikielisyydestä. Nyt kielet jäävät piiloon eikä tiedetä kuinka paljon monikielisiä ihmisiä Suomessa on. Näkisin, että tämä auttaisi myös kielellisten oikeuksien toteutumista ja suunnittelua esim. oman äidinkielen opinnot."

-kyselyn vastaaja

woman sitting on grass while facing boy in brown hat
woman sitting on grass while facing boy in brown hat

Volg ons op sociale media

OTA YHTEYTTÄ

Kysymyksiä?

Haluatko tietää lisää?

Oletko kiinnostunut tukemaan meitä?

Aloitetta tukemassa

Familia ry

Adoptioperheet ry

Oman äidinkielen opettajat ry

Mixed Finns ry

Kulttuurikeskus Ninho ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Suomen somalialaisten liitto

Viittovat perheet ry

Kuurojen Liitto ry

Fem-R

Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry

Väestöliitto

Mothers in Business ry

Moniheli ry

Suomi-Venäjä-seura

FINN-MAMU

Monikulttuurinen

yhdistys ry

SahWira Africa

International - SAWI

CODA Finland

Yhteiset lapsemme

Karjalan sivistysseura