ÄIDINKIELENÄ MONIKIELISYYS

Inițiativa cetățenească de a declara multiple limbi materne

REZUMAT

In ciuda faptului că Finlanda este o țară multilingvă, locuitorii pot declara oficial o singură limbă maternă. Declararea mai multor limbi materne ar facilita dezvoltarea serviciilor de sănătate, sociale şi a educației într-un mod mai eficient. De asemenea ar oferi o perspectivă mai bună asupra limbilor vorbite în Finlanda, ar promova egalitatea dintre limbile vorbite de membrii unei familii şi ar facilita o mai bună înțelegere a identității lingvistice a fiecărei persoane.

Posibilitatea de a declara mai mult de o singură limbă maternă ar însemna de asemenea că părinții copiilor multilingvi nu vor mai trebui să aleagă o singură limbă, iar copilul se va putea bucura de o legătură mai bună cu limba şi moştenirea culturală din partea ambilor părinți. Adulții multilingvi vor putea de asemenea declara mai mult de o singură limbă maternă, ceea ce le va îmbunătăți identitatea şi conexiunea cu propria cultură.

Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei a recomandat Finlandei să ofere posibilitatea declarării a multiplelor limbi materne. Comitetul a mai recomandat ca deciziile legate de limbă să aibă la bază libertatea de alegere a fiecărei persoane.

Registrul Populației nu include celelalte limbi vorbite de o persoană, ca de de exemplu limba vorbită în familie sau alte limbi învățate. Datele personale extrase din Registrul Populației pot induce în eroare dacă nu reprezintă persoanele. Multilingvismul devine o normă, deci a venit timpul pentru a schimba sistemul învechit cu unul care reprezintă realitatea cu acuratețe.

Citește mai mult:

MITÄ TÄMÄ ALOITE EDISTÄÄ?

USEAMMAN ÄIDINKIELEN REKISTERÖIMINEN

Äidinkieli / kotikieli / ensikieli on tärkeä osa identiteettiä ja kulttuuria. Jos henkilö voi rekisteröidä useamman kuin yhden kielen, hänen identiteettinsä on paremmin edustettuna väestötietojärjestelmässä.

MONIKIELISYYS

Suomi on jo monikielinen maa, jossa on kaksi virallista kieltä, mutta sen asukkaat eivät voi olla virallisesti kaksikielisiä. Tämä aloite tekisi monikielisyydestä virallista ja vahvistaisi monikielisten ihmisten identiteettiä.

TASA-ARVO JA KIELELLISET OIKEUDET

Tämä aloite edistää perheessä puhuttujen kielten tasa-arvoa. Monikielinen Suomi helpottaa äidinkielen opetuksen suunnittelua ja ennakoi tulevaisuuden tarpeita. Se auttaa myös siinä, että monikielisten suomalaisten ei tarvitse todistaa suomen kielen taitoaan

"Mielestäni olisi erittäin tärkeää että lapseni monikielisyys tiedostettaisiin, se on tärkeä osa hänen kehittyvää identiteettiään, haluan että hän kokee kaikki kielensä tasavertaisesti omakseen, että hänellä on oikeus kieliinsä. Haluan myös että hän näkyy tilastotiedoissa, että hänelle tarjotaan palveluita jotka tukevat hänen kieliään jos niihin on mahdollisuus, miten olemassa oleva tuki ja palvelut löytävät hänet jos hänen kieliään ei tiedoteta virallisesti."

-kyselyyn vastaaja

"Tämä antaisi oikeamman kuvan kielitaidosta. Näkisin, että tämä lisäisi myös yhteiskunnan ymmärrystä monikielisyydestä. Nyt kielet jäävät piiloon eikä tiedetä kuinka paljon monikielisiä ihmisiä Suomessa on. Näkisin, että tämä auttaisi myös kielellisten oikeuksien toteutumista ja suunnittelua esim. oman äidinkielen opinnot."

-kyselyn vastaaja

woman sitting on grass while facing boy in brown hat
woman sitting on grass while facing boy in brown hat

Urmăreşte-ne!

OTA YHTEYTTÄ

Kysymyksiä?

Haluatko tietää lisää?

Oletko kiinnostunut tukemaan meitä?

Aloitetta tukemassa

Familia ry

Adoptioperheet ry

Oman äidinkielen opettajat ry

Mixed Finns ry

Kulttuurikeskus Ninho ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Suomen somalialaisten liitto

Viittovat perheet ry

Kuurojen Liitto ry

Fem-R

Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry

Väestöliitto

Mothers in Business ry

Moniheli ry

Suomi-Venäjä-seura

FINN-MAMU

Monikulttuurinen

yhdistys ry

SahWira Africa

International - SAWI

CODA Finland

Yhteiset lapsemme

Karjalan sivistysseura

Suomi-Nicaragua-seura

INY ry (Irakin naisten yhdistys)

Suoma Sámi Nuorat - Suomen saamelaisnuoret

Paremmin yhdessä ry

Moniperheet ry