ÄIDINKIELENÄ MONIKIELISYYS

Medborgarinitiativ för att registrera flera modersmål

ÖVERSIKT

Finland är ett flerspråkigt land, men officiellt kan alla ha bara ett registrerat modersmål. Om fler än ett modersmål registreras, skulle man kunna utforma bättre flerspråkiga tjänster, t.ex. inom hälsovård, sociala tjänster och utbildning. Det skulle också ge en bättre bild av vilka språk som talas i Finland och främja jämlikhet mellan de språk som talas i familjen och ge en bättre bild av individers språkliga identitet.

Att kunna registrera mer än ett modersmål skulle också innebära att föräldrar till flerspråkiga barn inte måste välja ett språk framför ett annat, och barnet skulle kunna få en bättre koppling till båda föräldrarnas språk och arv. Flerspråkiga vuxna skulle också kunna registrera mer än ett modersmål, vilket skulle förbättra deras känsla av identitet och koppling till sin egen kultur.

Europarådets ministerkommitté har rekommenderat att det ska vara möjligt att registrera mer än ett modersmål i Finland. Kommittén har också rekommenderat att valet av språk ska baseras på människors eget val.

I befolkningsdatasystemet registreras inte andra språk som en person talar, såsom hemspråk eller något annat inlärt språk. Det är vilseledande att ta uppgifter ur registret om uppgifterna inte representerar människor. Flerspråkighet blir allt vanligare, det är dags att ändra det föråldrade systemet så att det korrekt återspeglar befolkningen.

Läs mer

Följ oss på sociala medier!